Portfolio > Galicia

Path through Tui Spain
"Pilgrim's Path - TUI"
A narrow, winding path through the charming town of Tui which lies on the path of the pilgrims to Santiago de Compostela.
2012